Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és látogatóközpont


Szombathely egyik legszebb, leglátványosabb művészeti alkotása, mely most megnyílt a látogatók előtt!

Bemutatkozás

Bemutatkozás


A Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont szeretettel köszönti vendégeit weblapunkon.

Szily János (1777-1799) szombathely első püspöke kiváló képességű, erős akaratú, jó szervezőkészséggel megáldott és mélyen hívő, egyházias érzékű főpap volt. Legfőbb törekvése természetesen a papok és hívek hitéletének elmélyítése volt. Püspöki szolgálatának első ténykedéseként kiadta az ún. Instrukciót, amelyben részletesen és konkrétan megszabta a papok és a hívek sürgős tennivalóit a lelki megújulás érdekében. Ilyen jellegű és ilyen színvonalú törvénykönyve ez idő tájt nem volt egyetlen magyar egyházmegyének sem.

Szolgálata kezdetén, kinevezésének évében azonnal hozzálátott a Papnevelő Intézet felépítéséhez, mert tudta, hogy jól képzett és példás életű papok nélkül a lelki megújulás elképzelhetetlen. Majd gondoskodott tudós tanárokról, de gondja volt arra is, hogy elsősorban kispapjai, papjai számára megalapítsa az ún. nevezett Székesegyházi könyvtárat, amelynek anyagát a Dorffmaister István által kifestett termekben helyezte el. Az így kialakított szép és művészi könyvtár szinte csábította a papokat, papnövendékeket a könyvtár használatára, az önképzésre, szellemi és lelki műveltségük gyarapítására. A papi hivatásoknak ez a tudatos ápolása, a papképzés ügyének felkarolása lehetővé tette, hogy Szily püspök egyre több, pap nélkül maradt lelkipásztori állomáshelyet betöltsön. Sőt, amikor egy császári rendelet azt lehetővé tette, 65 teljesen új plébánosi és több mint 20 kápláni állást is szervezett. Többet, mint bármelyik egyházmegye abban az időben, hazánkban. De a hitélet fellendítését szolgálta az is, hogy kötelezően előírta egy új, egységes katekizmus használatát!

A léleképítés és az egyházszervezés mellett Szily János sokat tett a város szellemi és kulturális életének fellendítése érdekében is. Több kulturális intézményt alapított, közéjük tartozott: a Sala Terrena, az ország első kőtára (múzeuma), ebben a kőtárban összegyűjtötte a különféle városi ásatások során előkerült értékes ókori tárgyakat. Ilyen jellegű intézmény nem volt Magyarországon, még Budapesten sem, de nevéhez fűződik a Közkönyvtár, a gimnázium, a Líceum, sőt az első szombathelyi nyomda is, s nem utolsósorban több művészi értékű alkotás is: a Székesegyház, a Püspöki Palota, a már említett Papnevelő Intézet, és az Eölbey-ház. Ezek az épületek értékes festményeikkel, berendezési tárgyaikkal a mai Szombathelynek is büszkeségei. S mindezekkel az alig háromezer lakost számláló várost elindította az igazi várossá fejlődés útján, s a hálás utókortól kiérdemelte a város második alapítója címet! Ez az elnevezés kétszeresen is kötelez bennünket arra, hogy gondos és felelős gazdái legyünk az a Szily által ránk hagyott értékes örökségnek.

Nyitvatartás, Belépőjegyek

Nyitvatartás, Belépőjegyek


Belépőjegy árak

PALOTA ÉS MÚZEUM  
FELNŐTT: 2000 Ft/fő
DIÁK, NYUGDÍJAS: 1500 Ft/fő
KEDVEZMÉNYES CSALÁDI: 4000 Ft/család
MÚZEUM  
FELNŐTT: 1000 Ft/fő
DIÁK, NYUGDÍJAS: 700 Ft/fő
TEMPLOMTORONY  
- 1000 Ft/fő


Nyitva tartás

Hétfő ZÁRVA
Kedd 9 - 17
Szerda 9 - 17
Csütörtök 9 - 17
Péntek 9 - 17
Szombat 9 - 17
Vasárnap ZÁRVA

A Püspöki Palota csak vezetéssel látogatható, csoportoknál lehetőség szerint előzetes bejelentést kérünk!
Tárlatvezetések időpontjai: 9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30

A Székesegyház tornyai is vezetővel látogathatóak, csoportoknál lehetőség szerint előzetes bejelentést kérünk!
A vezetés időpontjai: Kedd - Szombat | 11:00; 13:00; 14:30; 16:00


Orgona-bemutató hangverseny


A szombathelyi Székesegyház 54 regiszteres nagyorgonáját Lakner-Bognár András orgonaművész, a templom orgonistája mutatja be egy, az orgonairodalom legismertebb darabjaiból összeállított hangverseny, illetve interaktív program keretében; melynek során lehetőség nyílik megismerni a hangszer történetét, sőt még kipróbálni is azt.

A hangversenyek alkalmankénti ára: 30 000 Ft.

Időpontok: májustól-októberig:

Szerda 11:00; 12:00; 13:00; 14:00
Péntek 11:00; 12:00; 13:00; 14:00
Szombat 11:00; 12:00; 13:00; 14:00

A programra előzetes bejelentkezés szükséges a Látogatóközpontban, telefonon, vagy e-mailben.

Bejelentkezés tárlatvezetésre:


Bejelentkezés tárlatvezetésre az alábbi elérhetőségeken:

06/94 - 790-228